Šikula stěhovák » Stěhovací služby » Mezinárodní stěhování

Mezinárodní stěhování

mezinárodní stěhováníNaše firma stěhuje drobné věci, byty, kanceláře, rodinné domy i těžká břemena do zahraničí a ze zahraničí. Stěhujeme po většině států Evropské unie i mimo EU.

Pro podrobnější informace o mezinárodním stěhování nás prosím kontaktujte.

Mezinárodní stěhování v rámci EU

Po vstupu České republiky do EU, se stěhování v rámci unie zjednodušilo a časově urychlilo. Odpadlo čekání na hranicích, ve frontách a vyřizování celních formalit, jak ve vnitrozemí, tak na hraničních přechodech. Mezinárodní stěhování vyžaduje oproti stěhování v rámci ČR důkladnější přípravu!

Doporučujeme vždy ke stěhování sepsat seznam stěhovacích věcí v češtině, němčině nebo angličtině. Dále sepsat čestné prohlášení, že jde o stěhování osobních věcí. Toto doporučení je platné pro stěhování do všech zemí. Seznam věcí by měl obsahovat celkový počet předmětů na stěhování, jako například počet kusů nábytku, krabic, pytlů a nejlépe v tom jazyce, kam nebo odkud se uskuteční mezinárodní stěhování.

Doporučujeme věnovat více pozornosti důkladnému zabalení veškerých věcí a případné demontáži a následné montáži nábytku, vzhledem k větší vzdálenosti. Zákazník si většinu drobných a osobních věcí zabalí sám, buď do našich kvalitních přepravních krabic nebo dle své potřeby. Naši profesionální pracovníci zabalí a případně demontují určený nábytek. Na místě vykládky následně smontují a rozbalí vše dle přání zákazníka. Na cílovou destinaci připravíme veškeré potřebné podklady a tím pádem bude Vaše mezinárodní stěhování bez starostí.

Mezinárodní stěhování do států mimo EU

Stěhování mimo EU je pro zákazníka podstatně složitější. Především v administrativě a veškerých dokumentech. Nejdříve je zapotřebí vše projednat na celním úřadě a vyplnit několik formulářů potřebných k transportu, včetně doložení seznamu stěhovacích věcí. Zavolejte a vše Vám sdělíme a připravíme pro Vás potřebné podklady, aby stěhování proběhlo k Vaší spokojenosti a bezproblémovému průběhu dané zakázky.

Průběh mezinárodního stěhování

Naše vozidlo přistavíme na určené místo a čas dle Vašeho přání. Po důkladném zabalení, demontáži a bezpečném uložení nákladu na vozidle a s potřebnými dokumenty, vyjíždíme směr CZ nebo směr zahraničí.

Pro klidný průběh naložení a vyložení Vašeho majetku, je nutné zabezpečit volné místo cca 10-15 metrů, dle velikosti objednaného vozu, co nejblíže místu nakládky nebo vykládky. Pokud to situace umožňuje, nejideálnější je zabezpečit místo přímo před domem. Jestliže v místě platí nějaké omezení na případnou tonáž vozidla nebo zákazy stání, je nutné aby jste si dopředu zajistili výjimku na místních úřadech.

Upozorňujeme, že pokud nebudou předměty baleny naší firmou, neuznáváme následné reklamace na poškození během transportu.

Pokud si nejste jisti výběrem právě naší firmy, podívejte se na reference našich zákazníků z řad firem nebo na naše facebook stránky, kde naleznete spoustu dalších recenzí ze stěhování bytů a domů.