Šikula stěhovák » Stěhovací služby » Stěhování těžkých břemen

Stěhování těžkých břemen


Zajistíme přepravu a instalaci strojů a těžkých břemen přesně na určené místo. Stěhujeme stroje, výrobní linky, chladící zařízení, diesel agregáty, trezory, kopírky, reky, záložní zdroje do mnohatunové váhy.
Máme speciální tým pracovníků s mnohaletými zkušenostmi, profesionální pomůcky a nářadí na mnohatunové stroje.
Potřeba přepravit a přesně umístit mnohatunový kolos, v často stísněném prostředí, může na první pohled vypadat jako neřešitelný úkol. Přesně tyto úkoly jsou jako dělané pro naše specialisty, kteří za sebou mají celou řadu úspěšně realizovaných projektů, během kterých prokázali svou profesionalitu, odbornost a invenci.

Speciální manipulace

Používáme speciální pomůcky a nářadí na přesun mnohatunových kolosů. Příkladem jsou:

  • řiditelné a neřiditelné plošiny na odtažení strojů a těžkých břemen z hal
  • speciální hevery na přizvednutí strojů a těžkých břemen do mnoha tun
  • lana, pajcry, kočky, hubcuky – vše, co je potřeba na rozpohybování, zvednutí a následné odtažení a odvezení na uřčené místo

Spolupracujeme

Spolupracujeme se zkušenými jeřábníky, kteří nemají problémy s žádnými kolosy či nevyhovujícím prostředí (střechy budov, suterény, technologické šachty). Máme v týmu vyškolené řidiče na vysokozdvižné vozíky do mnoha tun, které buď stroj táhnou pomocí lan nebo dokáží s přesností centimetrů těžké břemeno nebo stroj umístit na určené místo. Ve stísněném prostředí nebo při ztížených podmínkách používáme většinou paletové vozíky, kočky nebo hubcuky. Jsme schopni zajistit prakticky jakoukoliv techniku, která je pro stěhování potřeba:

  • autojeřáby
  • tahače nadměrných nákladů
  • vysokozdvižné vozíky
  • popřípadě vrtulník

Vše zvládneme bez jakékoliv poškození strojů nebo těžkých břemen a jejich okolí. Pracujeme s maximální pečlivostí a disponujeme odpovídajícím pojištěním.