Stěhování spisů a archívů

7. 12. 2015

V dalším dni etapy stěhovacích prací, pro Obvodní soud Prahy 5, jsme netradičně uvolňovali místo ve stávajícím objektu, a tak probíhalo stěhování spisů a archívů, jež byly vyřazeny, mimo Prahu. Ty byly převezeny k následnému uskladnění dle stáří daných spisů a archiválií.

K stěhování spisů a archívů byly použity naše praktické plastové přepravky, jež byly nejvhodnější variantou pro snadné a rychlé stěhování.
V suterénu budovy byl umístěn bývalý jídelní výtah, který jsme využili pro převoz spisů do přízemí.
Spisy se následně ukládaly do přepravek, dle daného pořadí, díky čemuž se ušetřila spousta drahocenného času.

Při přepravě nedošlo k žádným komplikacím a zakázka tak probíhala velmi hladce a rychle.